Το CR 1 COMPLEX είναι ισχυρό και αποτελεσματικό σύμπλοκο για τα χρόνια εξανθήματα και τη ροδόχρους ακμή. Σχεδιάστηκε αποκλειστικά με αντιμικροβιακή δράση προκειμένου να βοηθήσει στην μείωση της ερυθρότητας και στην πρόληψη των υποτροπών. Βασικά συστατικά είναι το μανδελικό, σαλικυλικό οξύ, ρετινόλη, λακτικό οξύ.

Για την θεραπεία της ροδόχρου νόσου:

Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος της ροδόχρου ακμής που την χαρακτηρίζει επίμονη ερυθρότητα στην μύτη και τις παρειές. Η ETR παρουσιάζει συχνά μικρά, ορατά αιμοφόρα αγγεία (τηλεαγγειεκτασίες). Η θεραπεία συχνά περιορίζεται για την αποφυγή παραγόντων που θα την ενεργοποιήσουν, συνεπώς η προετοιμασία με το C.R ACTIVE είναι σημαντική για να εξετάσουμε την αντίδραση του δέρματος πριν την έναρξη της θεραπείας με το C.R ACTIVE. Σε περίπτωση που η Ροδόχρους ακμή ενεργοποιείται , προτείνουμε την χρήση C.R RECOVERY για ένα χρονικό διάστημα ώστε να ενισχύσει το δέρμα πριν προχωρήσετε με το C.R ACTIVE και την θεραπεία.

ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΤΗΛΕΓΓΕΙΑΚΗ

Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος της ροδόχρου ακμής που την χαρακτηρίζει επίμονη ερυθρότητα στην μύτη και τις παρειές. Η ETR παρουσιάζει συχνά μικρά, ορατά αιμοφόρα αγγεία (τηλεαγγειεκτασίες). Η θεραπεία συχνά περιορίζεται για την αποφυγή παραγόντων που θα την ενεργοποιήσουν, συνεπώς η προετοιμασία με το C.R ACTIVE είναι σημαντική για να εξετάσουμε την αντίδραση του δέρματος πριν την έναρξη της θεραπείας με το C.R ACTIVE. Σε περίπτωση που η Ροδόχρους ακμή ενεργοποιείται , προτείνουμε την χρήση C.R RECOVERY για ένα χρονικό διάστημα ώστε να ενισχύσει το δέρμα πριν προχωρήσετε με το C.R ACTIVE και την θεραπεία.