Κρυολιπόλυση

Μια πολύ δημοφιλής και επαναστατική τεχνική αντιμετώπισης του τοπικού πάχους. Αποτελεί μια νέα τεχνική ελάττωσης του λίπους από συγκεκριμένα σημεία του σώματος μέσω ενός εξειδικευμένου μηχανήματος στο ιατρείο, που αντικαθιστά την παραδοσιακή λιποαναρρόφηση.

Η αποτελεσματικότητα της Κρυολιπόλυσης βασίζεται σε ιατρικές μελέτες που έδειξαν ότι όταν τα λιποκύτταρα μιας περιοχής του σώματος εκτεθούν σε χαμηλή θερμοκρασία μειώνονται, αφήνοντας όμως ανέπαφο το υπερκείμενο δέρμα. Η απότομη ψύξη των λιπωδών κυττάρων, ενεργοποιεί τη διαδικασία καταστροφής τους.

Πιο συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη κεφαλή του μηχανήματος εφάπτεται στην υπό θεραπεία περιοχή ψύχοντάς τη σταδιακά. Οδηγεί έτσι στην επιλεκτική διάσπαση της μεμβράνης των λιποκυττάρων και επομένως στη ρευστοποίησή τους. Τα κατεστραμμένα και ρευστοποιημένα πλέον λιποκύτταρα απομακρύνονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες μέσω των φυσικών μεταβολικών διεργασιών του οργανισμού.

• Είναι μη επεμβατική και αμέσως μετά την εφαρμογή της θεραπείας μπορούμε να επιστρέψουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
• Ο συνολικός αριθμός λιποκυττάρων στην υπό θεραπεία περιοχή μειώνεται, το στρώμα λίπους συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα το περίγραμμα του σώματος στη συγκεκριμένη περιοχή να βελτιώνεται σημαντικά.
• Μειώνεται η κυτταρίτιδα
• Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αρχίζουν να γίνονται ορατά σταδιακά μετά την πρώτη συνεδρία και είναι μόνιμα.

Συστήνεται για όλα τα σημεία του σώματος που εμφανίζουν λιποαποθήκες όπως: κοιλιά, μηροί, γλουτοί, γόνατα και χέρια.

Η θεραπεία διαρκεί από 35 εώς και 40 λεπτά και τα αποτελέσματα είναι άμεσα εμφανή.
Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει πως το επιφανειακό λίπος μειώνεται προοδευτικά μέχρι και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Είναι μη επεμβατική και αμέσως μετά την εφαρμογή της θεραπείας μπορούμε να επιστρέψουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
• Ο συνολικός αριθμός λιποκυττάρων στην υπό θεραπεία περιοχή μειώνεται, το στρώμα λίπους συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα το περίγραμμα του σώματος στη συγκεκριμένη περιοχή να βελτιώνεται σημαντικά.
• Μειώνεται η κυτταρίτιδα
• Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αρχίζουν να γίνονται ορατά σταδιακά μετά την πρώτη συνεδρία και είναι μόνιμα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συστήνεται για όλα τα σημεία του σώματος που εμφανίζουν λιποαποθήκες όπως: κοιλιά, μηροί, γλουτοί, γόνατα και χέρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η θεραπεία διαρκεί από 35 εώς και 40 λεπτά και τα αποτελέσματα είναι άμεσα εμφανή.
Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει πως το επιφανειακό λίπος μειώνεται προοδευτικά μέχρι και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.