Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα, με χαρακτηριστικά σύγχρονης επιδημίας η οποία αφορά όχι μόνο στις αναπτυγμένες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η μείωση του σωματικού βάρους (αδυνάτισμα) είναι μία διαδικασία η οποία χρειάζεται αποφασιστικότητα, στοχοπροσήλωση , επιμονή και δέσμευση.
Στόχος των συνεδριών για τη μείωση βάρους είναι η τροποποίηση της διατροφικής σας συμπεριφοράς, ώστε να βελτιώσετε τις συνήθειές σας, να εκπαιδευτείτε στο πώς να διαχειρίζεστε το φαγητό και τις ποσότητες και τελικά να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος εφ’όρου ζωής. Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια , απώλειας βάρους και έπειτα η συντήρηση του νέου βάρους, στάδιο καθοριστικό για την σωστή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας .
Εφαρμόζουμε θεραπεία της παχυσαρκίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα, με χαρακτηριστικά σύγχρονης επιδημίας η οποία αφορά όχι μόνο στις αναπτυγμένες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η μείωση του σωματικού βάρους (αδυνάτισμα) είναι μία διαδικασία η οποία χρειάζεται αποφασιστικότητα, στοχοπροσήλωση , επιμονή και δέσμευση.
Στόχος των συνεδριών για τη μείωση βάρους είναι η τροποποίηση της διατροφικής σας συμπεριφοράς, ώστε να βελτιώσετε τις συνήθειές σας, να εκπαιδευτείτε στο πώς να διαχειρίζεστε το φαγητό και τις ποσότητες και τελικά να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος εφ’όρου ζωής. Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια , απώλειας βάρους και έπειτα η συντήρηση του νέου βάρους, στάδιο καθοριστικό για την σωστή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας .
Εφαρμόζουμε θεραπεία της παχυσαρκίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.