Η διαδικασία Ανάλυση Σύστασης Σώματος είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη. Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει στην Tanita MC-780 με γυμνά πόδια και κρατάει στα χέρια του τις ειδικές χειρολαβές. Τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται στις οθόνες της συσκευής και στην συνέχεια εκτυπώνονται.

• Έλεγχος των καύσεων του σώματος, εκτίμηση των ημερησίων θερμιδικών αναγκών.
• Ανάλυση των επιπέδων υδάτωσης του σώματος.
• Υπολογισμός του ιδανικού βάρους βασιζόμενο στην σύσταση του σώματος
• Εύρεση ποσοστού λίπους, βάρους της άλιπης και κυτταρικής μάζας και εκτίμηση αυτών σύμφωνα με τα φυσιολογικά μεγέθη για τον εκάστοτε οργανισμό.
• Έλεγχος για πιθανή αφυδάτωση ή κατακράτηση υγρών που ευθύνονται για επιβράδυνση στην απώλεια του βάρους.
• Εύρεση μεταβολικής ηλικίας του οργανισμού και επιπέδων σπλαχνικού λίπους.
• Εύρεση γωνίας φάσης, μιας σταθεράς που υποδηλώνει την γήρανση του οργανισμού σε κυτταρικό επίπεδο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Έλεγχος των καύσεων του σώματος, εκτίμηση των ημερησίων θερμιδικών αναγκών.
• Ανάλυση των επιπέδων υδάτωσης του σώματος.
• Υπολογισμός του ιδανικού βάρους βασιζόμενο στην σύσταση του σώματος
• Εύρεση ποσοστού λίπους, βάρους της άλιπης και κυτταρικής μάζας και εκτίμηση αυτών σύμφωνα με τα φυσιολογικά μεγέθη για τον εκάστοτε οργανισμό.
• Έλεγχος για πιθανή αφυδάτωση ή κατακράτηση υγρών που ευθύνονται για επιβράδυνση στην απώλεια του βάρους.
• Εύρεση μεταβολικής ηλικίας του οργανισμού και επιπέδων σπλαχνικού λίπους.
• Εύρεση γωνίας φάσης, μιας σταθεράς που υποδηλώνει την γήρανση του οργανισμού σε κυτταρικό επίπεδο.