Κάλυψη διατροφικών αναγκών ατόμων που πάσχουν από κλινικές παθήσεις πχ . σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμίες , υπέρταση , καρδιαγγειακά, γαστρεντερικά, ηπατικά, νεφρικά προβλήματα, διατροφικές αλλεργίες, καρκίνος , ουρικό οξύ κ.α .

Λαμβάνοντας υπόψιν το ιατρικό και διατροφικό ιστορικό του πελάτη , εφαρμόζουμε εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδεχομένως την μείωση της φαρμακευτικής αγωγής.

Η διατροφική εκπαίδευση και η υιοθέτηση κατάλληλων διατροφικών συνηθειών στοχεύει την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε νόσου , σε συνεργασία πάντα με τον θεράποντα ιατρό .

Το αποτέλεσμα αρχίζει να είναι εμφανές 3-4 ημέρες μετά την έγχυση.
Το μέγιστο αποτέλεσμα φαίνεται σε ένα διάστημα από 2 έως 4 εβδομάδες.
Μετά από την 15η ημέρα από την πρώτη έγχυση, γίνεται το follow up (επανεξέταση).

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κάλυψη διατροφικών αναγκών ατόμων που πάσχουν από κλινικές παθήσεις πχ . σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμίες , υπέρταση , καρδιαγγειακά, γαστρεντερικά, ηπατικά, νεφρικά προβλήματα, διατροφικές αλλεργίες, καρκίνος , ουρικό οξύ κ.α .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψιν το ιατρικό και διατροφικό ιστορικό του πελάτη , εφαρμόζουμε εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδεχομένως την μείωση της φαρμακευτικής αγωγής.

ΣΤΟΧΟΣ

Η διατροφική εκπαίδευση και η υιοθέτηση κατάλληλων διατροφικών συνηθειών στοχεύει την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε νόσου , σε συνεργασία πάντα με τον θεράποντα ιατρό .

ΤΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΧΕΙ;

Το αποτέλεσμα αρχίζει να είναι εμφανές 3-4 ημέρες μετά την έγχυση.
Το μέγιστο αποτέλεσμα φαίνεται σε ένα διάστημα από 2 έως 4 εβδομάδες.
Μετά από την 15η ημέρα από την πρώτη έγχυση, γίνεται το follow up (επανεξέταση).