Ονυχομυκητίαση

Η ονυχομυκητίαση είναι μία μεταδοτική δερματολογική λοίμωξη, που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Εμφανίζεται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ο μύκητας είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός ο οποίος ζει σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα.

Η υπερκεράτωση του υπονυχίου, η αλλοίωση του χρώματος και η καταστροφή του νυχιού είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της.
Σε αρχικό στάδιο η μόλυνση επιφέρει αλλαγές στο χρώμα και την υφή των νυχιών. Το νύχι εμφανίζει θαμπάδα, καθώς και λευκά ή κίτρινα σημεία στην άκρη του.
Όταν αρχίζει η εξάπλωση προκαλεί πόνο, ανώμαλη πάχυνση και υφή στο νύχι ενώ σε προχωρημένο στάδιο προκαλεί ολική καταστροφή ή και αποκόλληση όνυχα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η υπερκεράτωση του υπονυχίου, η αλλοίωση του χρώματος και η καταστροφή του νυχιού είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της.
Σε αρχικό στάδιο η μόλυνση επιφέρει αλλαγές στο χρώμα και την υφή των νυχιών. Το νύχι εμφανίζει θαμπάδα, καθώς και λευκά ή κίτρινα σημεία στην άκρη του.
Όταν αρχίζει η εξάπλωση προκαλεί πόνο, ανώμαλη πάχυνση και υφή στο νύχι ενώ σε προχωρημένο στάδιο προκαλεί ολική καταστροφή ή και αποκόλληση όνυχα.