Διαμόρφωση προγράμματος διατροφής για αθλητές, πριν, κατά την διάρκεια και στο τέλος των προπονητικών περιόδων.

Για κάθε αθλητή προσδιορίζονται οι εξατομικευμένες ενεργειακές του απαιτήσεις και το δικό του ιδανικό σωματικό βάρος και σωματικό λίπος από τον διαιτολόγο εξειδικευμένο στην αθλητική διατροφή.

Στόχος μας είναι, αρχικά, να παρέχουμε εξατομικευμένα διαιτολόγια, μιας και όταν πρόκειται για την διατροφή κατά την άσκηση (και όχι μόνο), ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Επιπλέον, με την παροχή βοήθειας στην τήρηση ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής, στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Η συμβολή του διαιτολόγου έγκειται στην εξατομικευμένη διατροφή του εκάστοτε αθλητή, με στόχο τη σωστή ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για κάθε αθλητή προσδιορίζονται οι εξατομικευμένες ενεργειακές του απαιτήσεις και το δικό του ιδανικό σωματικό βάρος και σωματικό λίπος από τον διαιτολόγο εξειδικευμένο στην αθλητική διατροφή.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μας είναι, αρχικά, να παρέχουμε εξατομικευμένα διαιτολόγια, μιας και όταν πρόκειται για την διατροφή κατά την άσκηση (και όχι μόνο), ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Επιπλέον, με την παροχή βοήθειας στην τήρηση ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής, στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Η συμβολή του διαιτολόγου έγκειται στην εξατομικευμένη διατροφή του εκάστοτε αθλητή, με στόχο τη σωστή ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.