Ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι μια υποτροπιάζουσα κληρονομική φλεγμονώδης συστηματική νόσος η οποία προσβάλλει κατά κύριο λόγο το δέρμα. Η επιδείνωση των βλαβών μπορεί να οφείλονται σε φάρμακα, λοιμώξεις, ψυχικά αίτια, ενδοκρινικές διαταραχές, φυσική κάκωση.

Ανάλογα με την βαρύτητα στον ασθενή μπορεί να εφαρμοστεί τοπική θεραπεία ή να του χορηγηθούν φάρμακα από το στόμα ή υποδόρια. (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη, σεκουκινουμάμπη ή βιολογικών παραγόντων).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ανάλογα με την βαρύτητα στον ασθενή μπορεί να εφαρμοστεί τοπική θεραπεία ή να του χορηγηθούν φάρμακα από το στόμα ή υποδόρια. (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη, σεκουκινουμάμπη ή βιολογικών παραγόντων).